Școala după școală

EmblemaCTHC.png

Proiectul educațional „Școala după Școală” (SDS) reprezintă un program complementar celui școlar obligatoriu, care se adresează elevilor din învățământul primar și care își propune să ofere oportunități de învățare formală și nonformală, cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, dezvoltării competenţelor cognitive şi culturale, dezvoltării personale şi adaptării la un stil de viaţă sănătos, lărgirii orizontului de cunoaştere al copilului şi asigurarea cadrului competiţional pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor.

Grupul țintă al proiectului este format din elevi ai Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea, cu vârste cuprinse între 6-10 ani (clasele 0-IV), proveniţi din familii care nu au în grija cui să lase copiii  după terminarea  programului zilnic şcolar sau care optează pentru alternativa petrecerii timpului liber al copiilor într-un mod activ, sub supravegherea personalului didactic, în cadrul unui grup, care  să le formeze aptitudini de relaționare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu cei de vârste diferite.

Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului SDS vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale și de cooperare, aptitudinilor de comunicare verbală şi nonverbală, precum și nivelul creativităţii prin:

  • Procesul de învăţare prin joc;
  • Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
  • Organizarea adecvată a ambientului educativ;
  • Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.

EmblemaCTHC.png